قوانین و مقررات سایت اتویدک

  • کالا های موجود در اتویدک کاملا اصل می باشد .
  • اگر کالایی گارانتی داشت شرکت سازنده گارانتی آن را بر عهده دارد .
  • پر کردن فیلد های خرید الزامی می باشد .
  • در صورت پر نکردن آدرس دقیق شما محصول به دست مشتری نمی رسد .
  • پرداخت در محل مختص شهر تهران بوده و در شهر دیگری کاربرد ندارد و کالا به دست مشتری نمی رسد .
  • پیشنهاد اتویدک به مشتریان و همکاران عزیزی که در شهرستان هستند باربری می باشد .