آموزش رفع مشکلات احتمالی در هنگام پرداخت از طریق درگاه بانک

رفع مشکلات در پرداخت اینترنتی (PopUp blocker)

 

 

مرورگر Google Chrome

۱- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل ۳خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید

۲- Settings را انتخاب کنید

۳- گزینه Show Advanced Settings را انتخاب کنید

۴- گزینه Content Settings را انتخاب نمایید

۵- گزینه Popups  را انتخاب نمایید

6- گزینه  Allowed را روشن نمایید

7- مجددا اقدام به خرید نمایید

 

مرورگر Firefox

۱- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل ۳خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید

۲- Options را انتخاب کنید

۳- بخش Permissions را پیدا کنید

۴- تیک گزینه Block popup windows را بردارید

۵- مجددا اقدام به خرید نمایید

 

مرورگر Apple Safari

۱- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل چرخ‌دنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید

۲- Preferences را انتخاب کنید

۳- قسمت Security را انتخاب کنید

۴- تیک گزینه Block pop-up windows را بردارید

۵- مجددا اقدام به خرید نمایید

 

مرورگر Microsoft Internet Explorer

۱- سمت راست بالای صفحه گزینه‌ای به شکل چرخ‌دنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید

۲- Internet options را انتخاب کنید

۳- از برگ‌نشان‌های بالا Privacy را انتخاب کنید

۴-تیک گزینه Turn on Pop-up Blocker را بردارید

۵- مجددا اقدام به خرید نمایید